Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tiltak for å hindre gasslekkasjer

Oljedirektoratet gjennomførte i ukene 20 og 21 2003 et tilsyn hos Statoil rettet mot operatørs tiltak for å hindre gasslekkasjer på Visund.


Visund
Visund innretningen

Bakgrunn for tilsynet

Gasslekkasjer bidrar sterkt til storulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten. Det er derfor viktig at operatørselskapene prioriterer forebyggende arbeid innenfor dette risikoområdet.

På Visund pågår det nå et prosjekt for å kunne eksportere gass. De fleste tilknytningspunktene til eksisterende anlegg ble gjennomført i siste revisjonsstans. Ny gasskompresjonsmodul skal installeres i 2004 og med oppstart i 2005. Dette vil medføre et høyt aktivitetsnivå på innretningen i en periode.

Den 10.5.2003 skjedde det en gasslekkasje på Visund. Forholdene omkring denne gasslekkasjen ble også inkludert i tilsynet.

Målet med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at operatøren ivaretar sikkerheten ved drift og vedlikehold på prosessanlegg for hydrokarboner og tilhørende sikkerhetssystem. Dette for å oppnå at antall og alvorlighet av lekkasjer blir redusert.

Resultat av tilsynet

På Visund er det blitt gjennomført en rekke tiltak for å hindre gasslekkasjer.

Vårt hovedinntrykk er at plattformorganisasjonen arbeider forsvarlig med og tilfredsstillende innen HMS-området. Vi registrerteat det arbeides aktivt for å forebygge gasslekkasjer.

I prosessanlegget er det i stor utstrekning benyttet høyverdige materialer. Av denne grunn er faren for gasslekkasjer som følge av korrosjon redusert.

Under tilsynet observerte vi flere forhold hvor vi mener at selskapet bør gjennomføre tiltak. Dette gjelder både innen operasjonelle og tekniske forhold, i tillegg til forbedringer innen dokumentasjon og opplæring.