Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering på Mærsk Inspirer

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.-15. mars 2007 tilsyn med tilretteleggingen for materialhåndtering om bord boreinnretningen Mærsk Inspirer. Innretningen som er bygget i 2003, skal brukes som kombinert bore- og produksjonsinnretning på Volvefeltet. Vi registrerte ingen avvik fra regelverket, men identifiserte flere forhold med potensial for forbedringer.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført mens innretningen var under ombygging ved Vetco Aibels verft i Haugesund.

Bakgrunn for tilsynet

Mærsk Inspirer (kilde: Maersk)Mærsk Contractor AS søker om (SUT) for boreinnretningen Mærsk Inspirer (bildet).

I tillegg har Statoil søkt om samtykke til bruk av innretningen til boring og produksjon på Volvefeltet.

I den anledning er det installert en produksjonsmodul om bord. Tilsynet ble gjennomført for å verifisere tilretteleggingen for materialhåndtering.

Innretningen har ikke tidligere vært i oppdrag på norsk sokkel.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere overensstemmelse med gjeldende krav om tilrettelegging for materialhåndtering ved bruk av løfteinnretninger. Videre å verifisere samsvar med krav til ferdigstillelse, dokumentering og bruksområde for løfteinnretninger.

Resultat fra tilsynet

Materialhåndteringen internt i produksjonsmodulen synes å være godt gjennomtenkt med tilrettelegging for bruk av løfteinnretninger for drift og vedlikehold. Det er også vårt inntrykk at innretningen for øvrig er godt tilrettelagt for materialhåndtering og godt utstyrt med egnete løfteinnretninger. Det kunne imidlertid ikke dokumenteres at en studie av materialhåndteringen i grensesnittet produksjonsmodul/innretning var gjennomført.

Det ble ikke registrert avvik fra regelverket, men det ble observert flere forhold med potensial for forbedringer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss