Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering på Alvheim FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 15.-16. mars 2007 tilsyn med tilretteleggingen for materialhåndtering på den flytende produksjonsinnretningen (FPSO) Alvheim. Vi registrerte flere avvik fra forskrifter og standarder/normer.


Alvheim FPSO (kilde: APL)Tilsynet var en del av saksbehandlingen knyttet til Mærsk Contractors Norge AS sin søknad om (SUT) for innretningen. Innretningen var da under bygging ved Vetco Aibel verft i Haugesund.

Bakgrunn for tilsynet

FPSO Alvheim (illustrasjonen) er et tidligere tankskip som operatørselskapet Marathon er i ferd med bygge om til produksjonsinnretning.

Marathon har søkt om samtykke til bruk av innretningen på Alvheimfeltet.

Mærsk Contractors Norge AS som skal operere innretningen i produksjonsfasen, har søkt om SUT for innretningen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere overensstemmelse med gjeldende krav om tilrettelegging for materialhåndtering ved bruk av løfteinnretninger, med hovedvekt på krav til offshorekraner, ferdigstillelse, dokumentering og bruksområde.

Resultat fra tilsynet

Vi registrerte flere avvik fra forskrifter og standarder/normer. Dette gjelder i første rekke manglende tilrettelegging for sikker materialhåndtering og utilfredsstillende atkomst til offshorekranene. Offshorekranene var av Det Norske Veritas godkjent for bruk ved verftet, men manglet enda sertifisering og godkjennelse for bruk offshore.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss