Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering på Aker Spitsbergen

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5. – 6. februar 2009 tilsyn med tilrettelegging for materialhåndtering ombord Aker Spitsbergen. Under tilsynet identifiserte vi flere avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført om bord på innretningen mens den lå ved Westcons verft i Ølen, og var en del av vår saksbehandling av Aker Drillings søknad om samsvarsuttalelse (SUT).

Aker Spitsbergen (kilde: Aker)

Aker Spitsbergen (kilde: Aker)

Bakgrunn for tilsynet
Aker Drilling Operation AS har søkt Petroleumstilsynet om SUT for den dynamisk posisjonerte boreinnretningen Aker Spitsbergen. Selskapet har inngått en langtidskontrakt med StatoilHydro for bruk av innretningen på norsk kontinentalsokkel med aktivitet hovedsakelig på lisensene for Åsgard, Norne og Heidrun.

Aker Spitsbergen som er bygget ved Aker Solutions sitt verksted på Stord ligger nå ved Westcons verft i Ølen for ferdigstillelse. Aker Drilling Operation AS ble etablert i 2005 og Aker Spitsbergen er selskapets første innretning under ferdigstillelse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen det aktuelle fagområdet er ivaretatt i henhold til krav i regelverket.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet ble det avdekket fire avvik fra HMS-regelverket. Avvikene omfattet manglende dokumentasjon av løfteinnretninger, mangelfull imøtekommelse av krav om tilrettelegging for materialhåndtering og manglende plattforminterne prosedyrer for styring og bruk av løfteinnretninger. Det ble også registrert tekniske avvik på offshorekranene.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |