Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhetstilstand på Troll B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-7.12.2005 tilsyn med Norsk Hydros gjennomføring og oppfølging av TST-gjennomgangen (teknisk sikkerhetstilstand) på Troll B. Tilsynet resulterte ikke i identifisering av avvik fra forskriftskrav.


TST-gjennomgangen er en av aktivitetene Norsk Hydro gjennomfører for å sikre forsvarlig barrierestyring.

Tilsynet var rettet mot Norsk Hydros oppfyllelse av § 2 i styringsforskriften, og de planer og målsettinger som er presentert for Ptil i forbindelse med TST-gjennomgangen.

Bakgrunn for tilsynet

Ptil skal påse at operatørene ivaretar en forsvarlig styring av sine tekniske barrierer. Dette er nærmere omtalt i et likelydende brev (lenke), angående teknisk tilstand på innretningene.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å verifisere at Hydros TST-gjennomgang, og oppfølgingen av denne er i overensstemmelse med styringsforskriftens krav. Det skulle også sannsynliggjøres ved en fullskala test av et av de større deluge systemene at disse fungerer i samsvar med forutsetningene.

Resultat fra tilsynet

Troll B (kilde: Norsk Hydro)TST-gjennomgangen synes å være gjennomført på en god måte. Avvik blir grundig vurdert og behandlet. Denne prosessen synes kanskje å ta lang tid. Det bør vurderes om det er mulig å korte ned på denne tiden.

For øvrig er det generelle inntrykket at Troll B (bildet) er en ryddig innretning med gode samarbeidsforhold og et inkluderende miljø.

Verifikasjonen resulterte ikke i identifisering av avvik fra forskriftskrav og dermed heller ingen varsel om pålegg.

Vi har imidlertid identifisert noen punkter med potensial for forbedring.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss