Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman – Yme MOPUstor

Tilsyn: 6.-7. juli 2009 gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) møter med Talisman Energy Norge AS (Talisman) og SBM om Yme MOPUstor på byggeverkstedet i Abu Dhabi.


Møtene ble avholdt for å avklare hva som skal gjøres med tidligere påpekte avvik og forbedringspunkter innen elektro og teknisk sikkerhet.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å bringe klarhet i hva operatøren vil gjøre med alle de uavklarte sakene etter tidligere tilsyn innen området elektro- og teknisk sikkerhet.

Resultat av tilsynet
Møtene bidro til avklaring av tidligere påpekte avvik og forbedringspunkter. Dette er referert i kap.5 i tilsynsrapporten.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |