Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Talisman - brønnprogram for komplettering og brønnintervensjoner

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) i Stavanger den 6.5.2009. Tilsynet var rettet mot selskapets arbeid med brønnprogram for komplettering og brønnintervensjoner. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Bakgrunn fot tilsynet
Både Stortingsmelding nr 12 (2005-2006) og Ptil fremhever behov for økt oppmerksomhet på arbeid med å forebygge storulykker.

I den forbindelse gjennomfører vi tilsynsaktiviteter rettet mot brønnprogram for å følge opp hvordan industrien generelt og selskapets bore- og brønnledelse spesielt er involvert i arbeidet for å unngå storulykker.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å foreta en gjennomgang og vurdering av selskapets systemer, rutiner og utarbeidelse av program for komplettering og brønnintervensjoner mot krav i gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Det ble foretatt en gjennomgang og vurdering av selskapets systemer, rutiner og utarbeidelse av program for komplettering og brønnintervensjoner mot krav i gjeldende regelverk.

Vi identifiserte ingen avvik fra krav i regelverket.

Det ble under tilsynet funnet forbedringspunkter knyttet til følgende forhold:

  • Sluttrapport etter utførte bore- og brønnaktiviteter
  • Oversikt over avvik/ unntak i brønnprogram
  • Rutiner/ krav til å ta i bruk ny teknologi og nye metoder

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |