Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold og utførte kranmodifikasjoner på Balder

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 18.-19.9.2009 tilsyn med ExxonMobils (EM) aktiviteter på Balder. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav om styring av barrierer samt tre forbedringspunkter.


Tilsynet var knyttet til aspekter ved vedlikeholdsstyring og ved gjennomførte kranoppgraderinger på Balder (foto).

Balder 

Det ble gjennomført i form av en revisjon på innretningen med møter, intervjuer, verifikasjoner i anlegget, gjennomgang av dokumenter, samt et møte med landorganisasjonen for tekniske avklaringer tilknyttet kranmodifikasjonene.

Bakgrunn for tilsynet
Oppgaven ble gjennomført som en oppfølging av aktiviteter gjennomført tidligere, som var knyttet til EMs arbeid med oppgradering av kranene på Balder (2004-2008), styring av vedlikehold i 2007 og tilsyn med barrierestyring på Ringhorne i 2008. 

Disse aktivitetene førte alle til tiltak for forbedring fra EMs side.

Tilsynet var særlig koblet mot regelverkskrav i aktivitetsforskriften om vedlikehold, løfteoperasjoner og kompetanse, og til krav i styringsforskriften om styring av barrierer.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere styringen av vedlikeholdsaktiviteter og implementering av revidert vedlikeholdsprogram på Balder.

Videre ville vi vurdere de gjennomførte kranoppgraderingene på Balder opp mot gjeldende krav i HMS-regelverket.

Resultat av tilsynet
I dette tilsynet har vi identifisert ett avvik fra regelverket om styring av barrierer samt tre forbedringspunkter knyttet til utførte kranmodifikasjoner og løfteoperasjoner med kraner, kompetansestyring og vedlikeholdsstyring. 

Journal 2009/1064
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |