Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av lasteoperasjoner fra Petrojarl Varg til tankfartøy

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Talisman Energy Norge As (TENAS) sin styring av tekniske, organisatoriske og administrative forhold vedrørende lasteoperasjoner fra Petrojarl Varg til tankfartøy den 3. november 2009.


I tilsynet deltok også Teekay Petrojarl Production AS som eier og driver Petrojarl Varg produksjonsinnretning.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil har som en hovedprioritet å forebygge skader på ytre miljø, herunder uønskede hendelser og ulykker som kan føre til miljøskadelige utslipp til sjø og luft. Ptil sitt ansvarsområde omfattes av tiltak som forebygger skader, og tiltak som kan stanse en ulykke ved kilden og redusere varigheten. 

Den felles myndighetsgranskingen etter oljeutslippet fra Statfjord OLS-A 12.12.2007 og Ptils gransking etter hendelsen med lasteslangen på Draugen FLP 10.1.2008, viste at svakheter i lastesystemet kan føre til utslipp av hydrokarboner til det ytre miljø. Dette tilsynet var rettet mot hvordan TENAS og Teekay Petrojarl Production AS har identifisert og gjennomført nødvendige tiltak.

Formål med tilsynet
I tilsynet la vi vekt på følgende områder:

  • Organisering og ansvar
  • Risikovurderinger og systemrobusthet
  • Sikkerhetssystem
  • Vedlikeholdsstyring
  • Styring av endringer
  • Styring av hendelsesoppfølging
  • Styring av beredskapshåndtering
  • Erfaringsoverføring

Tilsynet ble gjennomført som møte, hvor aktørene ga presentasjoner til disse områdene og vi stilte avklarende spørsmål. Verifikasjon av styrende dokumenter er og gjort.

Resultat av tilsynet
Vi har funnet avvik knyttet til manglende helhetlige risikoanalyse som dekker både lastesystemet om bord på Petrojarl Varg og tankfartøy.

Vi har identifisert forbedringspunkter knyttet til utøvelse av påseplikten og inspeksjon av tankfartøy, og korrekt innhold og korrekte opplysninger i deler av styrende dokumenter for lasteoperasjoner.

Journal 2009/1282

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |