Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av krav til 3. parts utstyr

Oljedirektoratet deltar i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF), som har besluttet at de deltakende land dette året skal gjennomføre en tilsynsoppgave med tittel "Styring av krav relatert til 3. parts utstyr, oppfølging og opplæring".


OD har valgt to selskaper med flyttbare innretninger på norsk sokkel som aktører for denne tilsynsaktiviteten. Tilsynet starter i oktober 2003 og vil bli gjennomført på basis av ODs HMS-regelverk.

De andre NSOAF-landene (Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland) gjennomfører sine tilsyn basert på deres nasjonale regelverksregimer.

I tillegg til å verifisere at selskapene følger kravene i regelverket, vil resultatene fra tilsynet bli brukt til å øke forståelsen og praktiseringen av regelverket over landesgrensene hos sokkelstatene rundt Nordsjøen.

">Les mer om NSOAF (engelsk)