Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av integriteten til Norpipe oljerørledning

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) og det britiske sikkerhetstilsynet, Health and Safety Executive (HSE), har gjennomført en felles tilsynsaktivitet i forbindelse med styring av integriteten til ConocoPhillips Skandinavia AS' (COPSAS) Norpipe oljerørledning.


 Tilsynet ble utført etter følgende plan:

  • Møte med COPSAS i Stavanger onsdag 4. februar 2009.
  • Møte med General Electric (GE) PII, inspeksjonskontraktør, i Cramlington torsdag 5.  februar 2009.

Location of the Norpipe Oil Pipeline (source: ConocoPhillips Skandinavia AS)

Bakgrunn for tilsynet
Norpipe råoljerørledning har vært gjenstand for en innvendig inspeksjon som et ledd i sikkerhetsordningen for rørledningsintegritet. I 2006 viste resultatene fra magnet flukslekkasjeinspeksjonen (MFL) et større antall innvendige korrosjonsfeil og betydelig korrosjonsvekst sammenliknet med den tidligere inspeksjonen. 

Etter disse funnene iverksatte ConocoPhillips en rekke korrosjonskontrollerende tiltak sammen med et forsterket rørledningsinspeksjonsregime for å overvåke hvor vellykket tiltakene var og for å følge med på rørledningens tilstand.

Formål med tilsynet
Målsettingene for tilsynet var å:

  • Gjennomgå ConocoPhillips Skandinavia AS' styringssystemer.
  • Gjennomgå General Electric PIIs styringssystemer.
  • Gjennomgå vurderinger som skal ivareta rørledningens integritet.
  • Gjennomgå foreslåtte og igangsatte sikringstiltak for integritet

Tilsynet ble gjennomført i samsvar med avtaler mellom britiske og norske myndigheter, og skulle vise samsvar med HSE Pipeline Safety Regulations av 1996 og de norske Styrings- og Aktivitetsforskriftene av 2001.

Resultat av tilsynet
Den felles tilsynsaktiviteten viste at det er gjort vesentlig fremgang i forbindelse med kontroll av innvendig korrosjon på Norpipe oljerørledningen, og at situasjonen i dag ser ut til å være under kontroll.

Korrosjonstiltak og tilhørende inspeksjonsdata dekker imidlertid en relativt kort tidsperiode, slik at det fortsatt vil være nødvendig med kontinuerlig kontroll av rørledningsintegriteten. 

Vi opplevde en åpen og positiv dialog med alle parter som var involvert  i tilsynet. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |