Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av barrierer på Nyhamna

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-6.11.2008 tilsyn med A/S Norske Shells (Shell) styring av tekniske og operasjonelle barrierer under drift og vedlikehold av prosessanlegget.


Nyhamna

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunnen for tilsynet er Ptils mål om å bidra til å redusere storulykkesrisiko, og informasjon fra tidligere oppfølgingsaktiviteter gjennomført i forhold til Shell og Ormen Lange. 

Disse aktivitetene inkluderer tilsyn med oppfølging og bruk av risikoanalyser i forbindelse med oppstart og drift av Ormen Lange som ble gjennomført i 2007 og vår oppfølging av uønskede hendelser på Ormen Lange/Nyhamna siden oppstart av anlegget.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere Shells systemer for styring av tekniske og operasjonelle barrierer på Nyhamna – med de erfaringer selskapet har gjort seg siden oppstart i 2007.

Sentrale tema for tilsynet var:

  • Erfaring med bruk av systemer for å styre risiko.
  • Styring av ressurser og kompetanse hos teknisk personell og ledere.
  • Tekniske og operasjonelle utfordringer i anlegget.
  • Hvordan selskapet sikrer læring etter relevante hendelser.

Resultat av tilsynet
Shell har nå om lag ett års erfaring med drift av Ormen Lange-feltet – inkludert anlegget på Nyhamna. 

Vi har gjennom tilsynet fått presentert en rekke erfaringer Shell har gjort seg i denne perioden, inkludert utfordringer man har opplevd, gjennomførte forbedringstiltak, og også områder hvor det fremdeles er rom for forbedring.

Vi har gjennom presentasjoner, samtaler med personell og gjennomgang av dokumenter identifisert avvik og forbedringspunkter knyttet til Shells styring av kompetanse hos sitt personell, og til deres rutiner for styring av tekniske og operasjonelle barrierer.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |