Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkerisiko og selskapets egen oppfølging på Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet 18.-20. oktober 2011 på Kollsnes.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å få en bekreftelse på at Statoil, som Technical service provider (TSP), ivaretar kravene i storulykkeforskriften samt undersøke og følge opp hvordan selskapet fører kontroll med egen virksomhet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Selskapets dokumentering av egne aktiviteter
  • Monitoreringsplanener
  • Opplæring og kompetanse
  • Oppfølging av tidligere tilsyn

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77