Gå til hovedinnhold

Tilsyn med stedsspesifikke vurderinger - Rowan Gorilla VI på Bream

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med BG Norge AS (BG) 7. desember 2007. Tilsynet var knyttet til stedsspesifikke vurderinger av Rowan Gorilla VI på Bream. Vi har under tilsynet funnet to avvik fra regelverkskrav.


Rowan Gorilla IVBakgrunn for tilsynet
Rowan Drilling har sendt inn søknad om for Rowan Gorilla VI (bildet), og BG planlegger å være den første til å bruke Rowan Gorilla VI på norsk sokkel.

BG arbeider nå med en samtykkesøknad for bruk av Rowan Gorilla VI på Bream i Eigersundbassenget.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp at de stedsspesifikke vurderingene av konstruksjonssikkerheten planlegges, styres og gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat fra tilsynet
Vi har funnet to avvik fra regelverkskrav knyttet til akseptkriterier for risiko og bruk av regelverk. Videre har vi identifisert fire forbedringspunkter knyttet til spesifikasjoner av naturdata, samtykkesøknaden for Rowan Gorilla VI, ansvar for spesifikasjoner og tilsynsplaner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss