Gå til hovedinnhold

Tilsyn med stedsspesifikke forankringsberegninger - Transocean Leader

I forbindelse med Norske Shell sin planlagte bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader på Haltenbanken førte vi med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) tilsyn med de stedsspesifikke forankringsanalysene.


Tilsynet ble gjennomført ved møter og gjennomgang av dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet
Norske Shell skal benytte den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader på Haltenbanken - utvinningstillatelse 255. I den forbindelse ble det gjennomført et tilsyn med de stedsspesifikke forankringsanalysene.

Formål med tilsynet
Målet med tilsynet er å føre tilsyn med om de stedsspesifikke forankringsanalysene blir utført i henhold til regelverket.

De mest relevante regelverksreferansene for dette tilsynet var innretningsforskriften § 10, § 13, § 57 og § 64, samt rammeforskriften § 3.

Resultat av tilsynet
Hovedinntrykket fra tilsynet er at de stedsspesifikke forankringsvurderingene ble gjennomført i henhold til regelverket. Norske Shell hadde gjort et omfattende arbeid med å kartlegge havbunnen, og bevisst lagt ankerlinene utenom områder med koraller. Vi er også av den oppfatning at analysene ser ut til å bli utført av kvalifisert personell.

Det ble likevel gjort noen observasjoner av typen forbedringspotensial. Disse observasjonene knyttet seg hovedsaklig til arbeidsrutiner for valg av anker og kontroll av ankerholdekraften. Noen observasjoner omhandlet også kvalitetssikring av data og programvare som ble benyttet av ingeniørfirmaet som utførte beregningene.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Det ble likevel gjort noen observasjoner av typen forbedringspotensial. Disse observasjonene knyttet seg hovedsaklig til arbeidsrutiner for valg av anker og kontroll av ankerholdekraften. Noen observasjoner omhandlet også kvalitetssikring av data og programvare som ble benyttet av ingeniørfirmaet som utførte beregningene.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret