Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils styring av bemannede undervannsoperasjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) gjennomførte 10.3. og 22.9.2005 tilsyn med styring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) rettet mot Statoil ASA (Statoil) sin dykkeoperasjon i forbindelse med Langeled stigerørsinstallasjon med DSV Seaway Osprey (bildet) på Sleipnerfeltet 2005. Dykkeoperasjonen ble utført under kontrakt med Stolt-Subsea 7 Joint venture.


Tilsynet ble gjennomført i form av møter før og etter dykkeoperasjonen.

Bakgrunn for tilsynet

BUO medfører spesielle utfordringer knyttet til både sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Oppfølging av BUO er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og er derfor et sentralt punkt i Ptils prioriteringer.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet har vært å få en oversikt over Statoil sitt styringssystem for gjennomføring av BUO. I tillegg var tilsynet rettet mot tiltak om bord i DSV Seaway Osprey knyttet til observasjoner beskrevet i Ptils rapport etter tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner utført av ConocoPhillips Skandinavia AS, datert 29.6.2004.

Resultat fra tilsynet

I begge møtene presenterte Statoil en strukturert fyldig gjennomgang av de områder som var angitt som rammer for tilsynet. Ptil fikk inntrykk av at Statoil har en god faglig tilnærming til planlegging og gjennomføring av BUO for å sikre at BUO gjennomføres i overensstemmelse med myndighetskrav.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss