Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils operasjoner med Polar Pioneer på Snøhvit

14.12.2005 førte vi tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av operasjoner med Polar Pioneer på Snøhvit. Etter gjennomført tilsyn er det vårt inntrykk at Statoil har god styring med planlegging og gjennomføring av operasjonene.


Tilsynet ble gjennomført som et møte hvor selskapet presenterte tiltak og planer i henhold til en agenda foreslått av oss. Følgende områder ble belyst:

  • Status av boreoperasjonene og spesielle erfaringer og utfordringer så langt.
  • Erfaringsoverføring fra operasjonene med Eirik Raude og fra Nobales.
  • Statoils interne oppfølging og oppfølging mot entreprenører.
  • Hendelser.
  • Beredskapsplaner ved alvorlige hendelser.

Resultat fra tilsynet

Polar Pioneer (kilde: Statoil)Vi har ikke funnet alvorlige mangler ved Statoils planlegging og gjennomføring av operasjonene med Polar Pioneer (bildet) på Snøhvit.

Det har ikke vært alvorlige problemer ved operasjonene og Statoil fremholdt at dette skyldes grundig planlegging og at en kom tidlig i gang med planleggingen.

Polar Pioneer ble også trukket frem som en god innretning. Det var utført et grundig arbeid for å forebygge utslipp på innretningen og dette har så langt gitt gode resultater.

Statoil har fulgt opp erfaringer og tiltak fra Eirik Raude og implementert disse i den daglige operasjonen. På værsiden har en benyttet de ressurser som finnes for området for å sikre gode værvarsler. På beredskapssiden har en gjennomført de forventede tiltakene.

Vi anser det også som positivt at ledelsesinspeksjonene på innretningen er blitt gjennomført i henhold til planen.

Vi anmerket at Statoil bør sjekke ut i forkant om personell har fått nødvendig opplæring i bruk av de nye draktene før utreise til innretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss