Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil Tjeldbergodden - oppfølging av hendelser

Petroleumstilsynet (Ptil) førte 4.-6.9.2007 tilsyn med hvordan Statoil Tjeldbergodden (TBO) arbeider med å forhindre uønskede hendelser. Vi påviste ingen avvik fra regelverkskrav under tilsynet.


Tilsynet ble gjennomført ved intervjuer og verifikasjoner.

Tjeldbergodden

Fra Tjeldbergodden (foto: Harald Pettersen, Statoil)

Lenke:Om Tjeldbergodden (Statoils nettsted)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet baseres på krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilsynet rettet seg mot følgende områder:

  • Videreutvikling av sikkerhetsnivået.

  • Oppfølging og videreutvikling av styringssystemet.

  • Utforming og bruk av prosedyrer på Tjeldbergodden.

  • Gransking av hendelser.

  • Utvikling, gjennomføring og oppfølging av tiltak etter hendelser.

  •  

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å undersøke hvordan TBO styrer det forebyggende HMS-arbeidet for å unngå hendelser, samt lære av faktiske uønskede hendelser. Videre ville vi ved tilsynsaktiviteten søke å klarlegge ledelsesengasjementet for å forebygge hendelser.

Resultat fra tilsynet
Tilsynet viste at det arbeides systematisk og metodisk for å forebygge og lære av faktiske hendelser på alle nivå i organisasjonen.

Det ble ikke påvist noen avvik under tilsynet, men det ble identifisert et forbedringspotensial vedrørende saksbehandling av uønskede hendelser.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss