Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Offshores styringssystem

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 25. og 26. mars 2009 tilsyn med styringssystemet relatert til helse, miljø og sikkerhet (HMS) hos Songa Offshore. Vi identifiserte flere avvik fra regelverkskrav og forhold med potensial for forbedringer.


Tilsynet ble ført i selskapets kontor i Stavanger og ved gjennomgang av oversendt dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet
Songa Offshore har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare innretningen Songa Dee.

Songa Offshore er en ny aktør på norsk sokkel, og gjennomgang av selskapets styringssystem inngår som en viktig del av saksbehandlingen av søknaden om SUT. Innretningen har tidligere vært operert av Stena Drilling som hadde driftsansvaret for Songa Dee fram til 17. mars 2009.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Songa Offshores styringssystemer er etablert i samsvar med kravene i regelverket relatert til arbeidsmiljøoppfølging, utførelse av samsvarsmåling, systemer for avviks- og unntakshåndtering, opplæring og kompetanse, hendelsesoppfølging og gjennomføring av oppfølgingsaktiviteter.

Resultat av tilsynet
Songa Offshore har pågående aktiviteter for å utarbeide styringssystem for operasjon av innretningen.

Vi identifiserte avvik fra regelverkskrav knyttet til styring av opplæring og kompetanse, avviks- og unntaksbehandling, oppfølging av hendelser, gjennomføring av revisjoner og utarbeidelse av prosedyrer knyttet til arbeidsmiljøoppfølging.

Videre identifiserte vi flere forhold med potensial til forbedring.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |