Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Snorre – oppfølging av injeksjonsbrønner

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 5.5.2009 tilsyn med StatoilHydros oppfølging av robustheten til ulike typer injeksjonsbrønner på Snorre A og B. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i form av et møte hos StatoilHydro på Forus.

 Snorre A and B (source: StatoilHydro)

Snorre A (t.v.) og B (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ptils hovedprioritering om teknisk og operasjonell sikkerhet. Tidligere erfarte utfordringer og hendelser knyttet til robustheten i injeksjonsbrønner ligger også til grunn for tilsynet. 

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å vurdere selskapets valg av løsninger i forbindelse med robustheten til brønnkonstruksjoner.

Vi ønsket å få en oversikt over planlegging og gjennomføring av selskapets kriterier i forbindelse med konstruksjon av vanninjeksjonsbrønner.

Tilsynsaktiviteten involverte valg av løsninger med hensyn på foringsrør, sementering og komplettering basert på utfordringene med følgende tema:

  • Borefasen
  • Formasjonsstyrkeprøving
  • Brønnkomplettering
  • Brønnintervensjon
  • Permanent plugging og midlertidig forlating

Resultat av tilsynet
Vi avdekket ingen avvik fra krav i regelverket, men identifiserte forbedringspunkter knyttet til følgende forhold:

  • Midlertidig forlatte brønner
  • Kvalifisering av sementkvalitet
  • Overvåking av korrosjonsmekanismer

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |