Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Snøhvit prosjektet - fabrikasjon av prosessanlegg

Petroleumstilsynet har i perioden 12.-13. februar 2004 gjennomført en tilsynsaktivitet rettet mot Statoils oppfølging av fabrikasjon av prosessanlegget på lekteren som skal plasseres på Melkøya. Tilsynet ble gjennomført hos leverandøren Dragados i Cadiz, med representanter fra Statoil og hovedentreprenøren Linde til stede.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynets prioriterte HMS-oppfølging skal blant annet skape visshet om at selskapene sørger for at utstyr og anlegg har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Videre er det et av Petroleumstilsynets resultatmål å bidra til å minimere risiko for personskader, materielle skader og utilsiktede driftsavbrudd.

Det har i den senere tid gjennom tilsyn blitt avdekket svakheter i selskapenes oppfølging av tilsvarende prosjekter.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil styrer og gjennomfører fabrikasjonen av prosessanlegget på Melkøya (Snøhvit-prosjektet) i henhold til gjeldende krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, herunder forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Videre er det en målsetting å følge opp Statoils ivaretakelse av påseplikten i forhold til leverandørens (Dragados Cadiz) styring av leveranser til prosjektet.

Resultat av tilsynet

I forhold til Statoils ivaretakelse av krav i sentrale deler av petroleumsregelverket, ble det ikke påvist avvik knyttet til styring, påseplikt og gjennomføring av fabrikasjonen. Generelt virker det som Statoil har god hånd om fabrikasjonen av anlegget som skal monteres på lekteren.

Vi ser imidlertid forbedringspotensial innenfor Statoils organisasjon for styring av helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter og oppfølging av fabrikasjon og montering av prosessutstyr.

Dette er knyttet til en sammenblanding av roller som kvalitetsansvarlig i Statoil og kvalitetskontrollør hos hovedentreprenøren.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil styrer og gjennomfører fabrikasjonen av prosessanlegget på Melkøya (Snøhvit-prosjektet) i henhold til gjeldende krav i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer, herunder forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Videre er det en målsetting å følge opp Statoils ivaretakelse av påseplikten i forhold til leverandørens (Dragados Cadiz) styring av leveranser til prosjektet.

Resultat av tilsynet

I forhold til Statoils ivaretakelse av krav i sentrale deler av petroleumsregelverket, ble det ikke påvist avvik knyttet til styring, påseplikt og gjennomføring av fabrikasjonen. Generelt virker det som Statoil har god hånd om fabrikasjonen av anlegget som skal monteres på lekteren.

Vi ser imidlertid forbedringspotensial innenfor Statoils organisasjon for styring av helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter og oppfølging av fabrikasjon og montering av prosessutstyr.

Dette er knyttet til en sammenblanding av roller som kvalitetsansvarlig i Statoil og kvalitetskontrollør hos hovedentreprenøren.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss