Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sluttdokumentasjon om konstruksjonssikkerhet på Yme

Tilsyn: 25. og 26. Juni 2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS). Tilsynet var rettet mot selskapets sluttdokumentasjon knyttet til konstruksjonssikkerhet på Yme-innretningen. Vi identifiserte blant annet to avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført i lokalene til SBM Offshore NV (SBM) og GustoMSC i Rotterdam.

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet var at arbeidet med de bærende konstruksjonene på Yme nærmer seg ferdigstillelse, og at TENAS har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen. Det ble tidligere utført et tilsyn knyttet til prosjekteringen av bærende konstruksjoner på Yme i mai 2007, og et tilsyn knyttet til fabrikasjon av leggene.

Ved dette tilsynet fokuserte vi på dokumentasjon knyttet til konstruksjonsdeler som vi ikke tidligere har ført tilsyn med.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at dokumentasjonen for konstruksjonssikkerhet var i samsvar med regelverket.  Vi gjennomgikk dokumentasjon knyttet til en legg, en tank i skroget, en tank i oljelageret, ett stigerør og ett jekkesystem. Vi la vekt på dokumentasjon fra fabrikasjonsfasen, geoteknikk, vekter og samsvar med Sjøfartsdirektoratets byggeforskrift.

Resultat av tilsynet
Vi avdekket avvik knyttet til manglende dokumentasjon av samsvar med maritimt regelverk og til manglende førsteårsinspeksjon av bærende konstruksjoner.

Avvik:

  • Det var ikke dokumentert samsvar med Sjøfartsdirektoratets krav om kapasitet til jekker og bremser i jekkesystemet, DNV-krav (D303) om oljebasert beskyttelse av gummi ”pads”, DNV-krav (D1101 punkt b) om kontrollpaneler for jekker.
  • Det var ikke planlagt utført tilstandskontroll av lagertanken i løpet av det første bruksåret.

Videre identifiserte vi forbedringspunkter knyttet til mangelfull dokumentasjon fra byggefasene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |