Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Skarvturret: Tilrettelegging for materialhåndtering

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 18.-20.11.2009 tilsyn med tilrettelegging for tilkomst og materialhåndtering på Skarvturret ved Keppel Shipyard i Singapore.


Tilsynet var en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2009. Anvendelse av standarder og normer var et sentralt tema.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at BP Norge AS ved bygging av Skarvturret ivaretar kravene i regelverket innen området som er omfattet av tilsynet.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet la vi vekt på tilrettelegging for atkomst og materialhåndtering i driftsfasen.

Gjennomgang av tegninger, 3D-moddeleringen og verifikasjonen på turreten viste at tilrettelegging for tilkomst og materialhåndtering stort sett var godt planlagt og gjennomført.

Likevel kan det stilles spørsmål ved om valg av utstyr og plassering av løfteører er optimal med tanke på at dette vil være et skip liggende i et værhardt område.

Journal 2009/785

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |