Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Skarvturret - elektro og instrumentering

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 18.–20.11.2009 tilsyn med elektro og instrumentering i Skarvturret ved Keppel i Singapore. Vi identifiserte både avvik og forbedringspunkter under tilsynet.


Tilsynet var spesielt rettet mot hvordan BP Norge AS (BP) følger opp fabrikasjon og installasjon innen fagområdet.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet var basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2009 om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet.

Under tilsynet tok vi også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med BP og industrien generelt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at BP har etablert tilstrekkelig gode styringssystemer for oppfølging av fabrikasjon og installasjon på Skarvturret, slik at det er overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat av tilsynet
Det ble observert både avvik og forbedringspunkter under tilsynet.

Det kan virke som om prosjektet ikke har hatt den ønskelige kontrollen med underleverandører, da det var varierende kvalitet og ingen konsistent praksis på E/I-installasjonen på forskjellige anleggsdeler.

Se også: Tilsyn med teknisk sikkerhet – Skarvturret

Journal 2009/785

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |