Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikkerhetssystemer på Teesside terminalen

Petroleumstilsynet gjennomførte 26. februar 2004 et tilsyn hos ConocoPhillips rettet mot drift og vedlikehold av sikkerhetssystemer på Teesside terminalen i England.


Bakgrunn for tilsynet

I forbindelse med gjennomført måleteknisk tilsyn i 2003 ble vi klar over at det eksisterte visse problemstillinger knyttet til drift og vedlikehold av sikkerhetssystemer. Spesielt gjaldt dette ESD-ventiler.

Formål med tilsynet

Målsettingen med tilsynet var å verifisere at operatør driver sin virksomhet på Teesside terminalen i samsvar med regelverkets bestemmelser, og i samsvar med bestemmelser i traktat mellom norske og britiske myndigheter.

Tilsynet omfattet de deler av terminalområdet som kommer inn under norsk jurisdiksjon, deriblant følgende sikkerhetssystemer:

  • Shore/Teesside Shutdown Valve XHV-11001
  • ESD 9 (Pig-trap valves)
  • Pipeline high pressure shutdown
  • Sphere high level shut down

Resultat av tilsynet

Tilsynet viste at det var utarbeidet adekvate programmer for drift og vedlikehold av sikkerhetssystemene, bortsett fra ventil XHV-11001.

Operatøren ConocoPhillips hevder at ventil XHV-11001 er omdefinert fra ESD-ventil til en alminnelig avstengingsventil. I de styrende dokumentene som er forevist Ptil er ventilen omtalt som ESD-ventil. Dette er også tilfelle på det skjermbaserte kontrollpanelet i CCB (kontrollrommet).

Operatøren kunne ikke dokumentere funksjonell integritet av ventil XHV-11001. Det var heller ikke utarbeidet akseptkriterier for evaluering av tilstanden til ESD-ventiler.

Vi er for tiden i dialog med britiske myndigheter (HSE) om disse sakene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss