Gå til hovedinnhold

Tilsyn med risikoanalyse, beredskapsanalyse og beredskap for Ekofisk 2/4-Z

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 24.8 til 25.8. 2011 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS' styring av beredskap knyttet til bygging av ny brønnhodeplattform, 2/4 Z, på Ekofisk.


Bakgrunn
ConocoPhillips prosjekterer og bygger ny brønnhodeplattform på Ekofisk. Tilsynet var en del av Ptils oppfølging av prosjektet.

Mål
Målsetningen var å verifisere at prosjektering skjer i samsvar med bestemmelser i regelverket, anerkjente normer, operatørens egne krav og at de ulike aktørene bidrar til gode og hensiktsmessige løsninger.

Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forståelse av regelverkets krav til beredskap og om de har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging.

En viktig del av tilsynet var også å verifisere at ConocoPhillips har tilrettelagt for gode prosesser for arbeidstakermedvirkning og innspill fra driftsorganisasjonen.

Resultat
Det er Ptils inntrykk at ConocoPhillips og Aker Solutions har etablert og satt i verk gode systemer for styring av prosjektet og at prosjektorganisasjonen er bemannet med erfarent personell som har gode kunnskaper om norsk regelverk og standarder.

På dette stadiet i prosjektet er det ikke er identifisert avvik eller forbedringspunkter.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064