Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer på Valhall

Petroleumstilsynet (Ptil), med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, gjennomførte 17. – 22.11.2011 tilsyn på Valhall.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere BPs forankring, styring og oppfølging av radio- og kommunikasjonssystemer.

Videre var målet å verifisere forhold knyttet til tekniske forhold og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot relevante krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultat
Hovedinntrykket var gjennomgående godt.

Det innledende møtet hos BP var nyttig i forhold til å få et innblikk i hvordan selskapet fokuserer på uavhengighet og barrierer også når det gjelder kommunikasjonssystemer.

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • radioutstyr i redningsredskaper
  • fjernstyringspanel for VHF-stasjoner på Valhall PH
  • tekniske målinger
  • antennemontering
  • kommunikasjonstrening for røykdykkere

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77