Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer på Leiv Eiriksson

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil), med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, førte 11. november 2009 tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson. Tilsynsoppgaven var rettet mot forhold knyttet til radio- og telekommunikasjonssystemer.


Tilsynet ble ført mens innretningen lå ved Westcon skipsverft i Ølen.

Leiv Eiriksson

Leiv Eiriksson

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for denne tilsynsoppgaven var knyttet til oppfølging av samsvarsuttalelse (SUT) gitt for Leiv Eiriksson 11. juli 2008.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere forhold knyttet til tekniske forhold og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot rammeforskriftens § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsregelverket, annet relevant regelverk og nasjonale og internasjonale standarder for flyttbare innretninger.

Resultat av tilsynet
Det ble identifisert seks avvik og to forbedringspunkter innenfor området radio- og telekommunikasjonssystemer.

Videre har tilsynslaget lagt inn en kommentar angående manglende rekkverk på toppdekket på innretningen under punkt 6 i tilsynsrapporten.

Kommunikasjon på dagtid utføres av kommunikasjonsoperatør i egen stilling. På natt er det navigasjonsoffiserer/maritimt personell på bro som har ansvar for kommunikasjon og vakthold. Det ble bekreftet at alle hadde GOC-radiooperatørsertifikat.

Journal 2009/1057

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |