Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjoner på Oseberg Feltsenter

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 7. – 8. mai 2012 tilsyn med innretningen Oseberg feltsenter. Tilsynsoppgaven var rettet mot forhold knyttet til radio- og telekommunikasjonssystemer.


Formål
Formålet med tilsynet var å verifisere tekniske forhold og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen i forhold til relevante krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik fra regelverket knyttet til kommunikasjonsansvarlig.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • radioutstyr i beredskapssentral
  • radioutstyr i redningsredskaper
  • VHF radioutstyr i radiorom

Tilsynsrapport - Oseberg Feltsenter
Brev til Statoil Petroleum AS

Journal 2012/631

Øyvind Midttun, Pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77