Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjekteringen av understellet på Valemon

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Statoil 7. og 8.desember 2011 knyttet til prosjekteringen av bærende konstruksjoner på understellet til Valemon.


Mål
Formålet var gjennom stikkprøver å se til at prosjekteringen av de bærende konstruksjonene skjedde i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Omfanget av verifikasjoner
  • Effekt av vektøkning ved brann
  • Dempning av jacketkonstruksjoner

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77