Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjekteringen av understell på 2/4M

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte 26.–27. juni 2003 et tilsyn rettet mot prosjekteringen av jacketen for Ekofisk 2/4M innretningen. Tilsynet ble varslet i brev til ConocoPhillips og gjennomført i AkerKværners lokaler på Lysaker.


Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet tar utgangspunkt i ODs prioriteringer knyttet til tilrettelegging og opprettholdelse av teknisk integritet på innretninger.

OD har registret to kvalitetsavvik i forbindelse med jacketprosjekter siste år; ramming av pelene på Valhall Injeksjonsplattform (IP) og utmattingsskader under transport av Kvitebjørn innretningen. Det er gjennomført granskning av hendelsene med Valhall IP og Kvitebjørn. Begge de spesifiserte avvik er utfordrende i det årsakene ikke er fullt ut kjent og stiller større krav til prosjekteringsansvarlig ved at en må forebygge flere ulike årsaker til feil.

OD er derfor opptatt av at aktørene på sokkelen bruker erfaringene for forbedringstiltak knyttet til tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å verifisere at ConocoPhillips og AkerKværner gjennomfører prosjekteringen ved blant annet å benytte metoder for granskning og erfaringsoverføring, finne kvalifiserte løsninger under prosjekteringen, og gjennom dette sikrer at gjeldende krav i petroleumsregelverket oppfylles.

Videre er det en målsetting å påse at styringssystemene bidrar til at rett kompetanse blir involvert til rett tid, og at kommunikasjonen mot tilgrensende fagdisipliner som vedlikehold er tilfredsstillende, slik at robuste løsninger velges.

ConocoPhillips' ivaretakelse av påseplikten ift leverandørers styring av prosjekteringen skal også vurderes.

Ekofisk 2/4M
 

Ekofisk 2/4M