Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av 2/4M - teknisk sikkerhet

Petroleumstilsynet gjennomførte 11. februar 2004 et tilsyn hos ConocoPhillips Norge rettet mot prosjektering av ny prosess- og brønnhodeinnretning 2/4M på Ekofisk (bildet). Aktiviteten rettet seg mot fagområdet teknisk sikkerhet, og fokuserte spesielt på passiv brannbeskyttelse, brannskiller og brannbekjempelsessystemer.


Bakgrunn for tilsynet

ConocoPhillips Norge fikk sist sommer godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av ny innretning 2/4M sentralt på Ekofiskfeltet, med broforbindelse til 2/4J.

Prosjekteringen av denne innretningen foregår for tiden ved prosjektets kontorer hos Aker Kværner på Buøy, hvor også tilsynet ble gjennomført.

Formål med tilsynet

Målsettingen med aktiviteten er å verifisere at 2/4M-innretningen prosjekteres i samsvar med bestemmelser i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Resultat av tilsynet

Regelverket stiller krav om at det skal utføres en rekke analyser og studier for å fastslå de ulykkeslastene innretningen skal konstrueres for å motstå.

Dette tilsynet verifiserte at dette var utført på en tilfredsstillende måte når det gjelder eksplosjons- og brannanalyser. Resultatene fra analysene er benyttet i utformingen av brannbekjempelsessystemer og brannskiller.

Vi hadde ingen anmerkninger til prosjekteringen av disse systemene.

Vi har imidlertid bedt om å få presentert nærmere dokumentasjonen for valgte tykkelser for det passive brannbeskyttelsesmaterialet Chartec, spesielt for kombinasjonsbranner (jetbrann, poolbrann). Arbeidet med disse dokumentene var ikke avsluttet da tilsynet ble gjennomført.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss