Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Prosafe - HMS-styringssystemer og arbeidsmiljø

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 21.-22. februar 2008 tilsyn med Prosafe Offshore Ltd (Prosafe) i Aberdeen, innenfor områdene HMS-styring og arbeidsmiljø.


Tilsynet ble ført ved presentasjoner av elementer i styringssystemet, intervju og samtaler med ansatte og verifikasjon av styrende dokumenter.

Bakgrunn for tilsynet
Prosafe er ansvarlig for drift av flotellet Safe Scandinavia. Innretningen har Ptils samsvarsuttalelse (SUT) som ble utstedt i april 2007. Dette tilsynet var et ledd i en utvidet oppfølging av forhold funnet i tilsyn før SUT ble utstedt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til styringssystemet for HMS og arbeidsmiljøoppfølging møter kravene i norsk regelverk. Aktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i tidligere utførte tilsyn med Prosafe.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi avvik ved Prosafe sine systemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold, avviksbehandling og oppfølging av beredskap.

Innenfor oppfølging av arbeidsmiljø ble det identifisert avvik knyttet til etablering av spesifikke krav til de ulike arbeidsmiljøfaktorer og manglende gjennomføringer av arbeidsmiljøanalyser. Det ble også registrert avvik ved Prosafe sine systemer for oppfølging og korrigering av avvik fra regelverket.

Flere avvikende forhold har tatt lengre tid enn opprinnelig antatt å korrigere, uten at Ptil har blitt gjort kjent med at gitte unntaksfrister er blitt overskredet. 

Innenfor oppfølging av beredskap er det avdekket avvik knyttet til at det ikke er definert ytelseskrav og at godheten i beredskapen dermed ikke følges opp systematisk i henhold til regelverket.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |