Gå til hovedinnhold

Tilsyn med produksjonsrørledningen til Tyrihans

I perioden 24.2.-15.3.2006 førte vi tilsyn med Statoils styring av fabrikasjonen av produksjonsrørledningen til Tyrihans ("BuBi-pipe").


Lenke:Plan for utbygging og drift (PUD) av Tyrihans (ODs nettsted)

Tilsynet ble gjennomført etter følgende plan:

  • Åpningsmøte med Tyrihansprosjektet på Forus 24.2.2006.
  • Møter, samtaler og verifikasjoner hos leverandøren Butting i Tyskland 14. og 15.3.2006.
  • Oppsummeringsmøtet ble avhold hos Butting 15.3.2006.

Bakgrunn for tilsynet

En sentral prioritering for vår HMS-oppfølging er å se til at aktørene følger opp den tekniske tilstanden på innretningene. I denne sammenheng er det viktig å følge med på materialegenskaper som blir endret ved aldring, og samtidig kartlegge andre potensielle degraderingsmekanismer for materialene.

I forbindelse med vår behandling av PUD av Tyrihansfeltet ble det identifisert flere områder for oppfølging i vårt videre arbeid med prosjektet.

For produksjonsrørledningen ble blant annet materialvalg, valg av system for katodisk beskyttelse og valg av system for direkte elektrisk oppvarming (DEH) for hydratkontroll identifisert.

Tyrihans er et teknologisk krevende prosjekt. Statoil har valgt rørtypen "BuBi-pipe" for produksjonsrørledningen. Det er første gang Statoil gjennomfører et rørledningsprosjekt med kombinasjonen S-legging og langsveiste BuBi-rør. Driftserfaringer over tid med denne typen rørledning er begrenset.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at operatørs styringssystem ivaretar forutsetninger fra design, materialvalg og teknologikvalifisering i fabrikasjon av produksjonsrørledningen til Tyrihans ("BuBi-pipe").

Målsettingen var videre å verifisere operatørs system for oppfølging av leverandører, og se til at styringssystemene sikrer erfaringsoverføring i oppfølging av materialvalg og fabrikasjon.

Resultat fra tilsynet

Statoil har etablert et styringssystem for leveransen av "BuBi-pipe"-rørledningen til Tyrihans, og dette styringssystemet er implementert i prosjektet.

Vi har funnet et avvik hvor Statoil ikke har gjennomført nødvendig oppfølging av leverandør.

Vi har videre funnet fem områder med potensial for forbedring. Disse områdene er erfaringsoverføring, arbeidsbeskrivelse for Statoils stedlige representant, stillingsinstruks, organisasjonskart og sporbarhet i register for tekniske spørsmål.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss