Gå til hovedinnhold

Tilsyn med potensielt risikoutsatte grupper

Med bakgrunn i regelverkskrav fører Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med næringens eget arbeid med å identifisere og følge opp risikoutsatte grupper. Vi har sendt et nytt likelydende brev om saken til aktuelle selskaper.


I februar 2008 har vi gjennomført møter med operatører og entreprenører som er involvert i tilsynet. Under møtene har vi blant annet funnet at næringen har behov for en utdypning av våre spørsmål og forventninger.

Vi har derfor presisert våre spørsmål i et nytt likelydende brev datert 29.2.2008.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |