Gå til hovedinnhold

Tilsyn med planlegging og oppfølging av brønnintervensjoner på Gyda

Oljedirektoratet gjennomførte 31.10.2003 en tilsynsaktivitet rettet mot styring og planlegging av brønnintervensjoner på Gyda. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av presentasjoner og samtaler med Talisman Energy Norge AS og Maritim Well Service.


Bakgrunn for tilsynet

Talisman overtok som operatør av Gyda 01.09.03. Selskapet har ingen tidligere erfaring som rettighetshaver eller operator på norsk sokkel. Deler av bemanningen i landorganisasjonen består av tidligere BP ansatte med kjennskap til Gyda fra tidligere arbeidsoppgaver, men innen boring og brønn er det begrenset med tidligere BP ansatte.

OD ønsker med dette som bakgrunn å verifisere at Talisman planlegger og følger opp brønnintervensjoner på Gyda i henhold til krav i ODs regelverk.

Talisman har overtatt avtaler med brønnservicekontraktorer og har startet opp med brønnintervensjoner uken etter operatørovertakelsen. Det er derfor behov for å avklare grensesnitt mellom Talisman og de ulike brønnservice selskapene, som for eksempel MWS, som planlegges benyttet i forbindelse med den pågående brønnservicekampanjen høsten 2003.

OD har mottatt aktivitetsoversikten for Gyda som oppdateres fortløpende. Denne indikerer brønnintervensjoner pr dato fram til ca 15.12.03.

Det er dessuten et behov for å avklare hvilke oppgaver innen brønnplanlegging og oppfølging som utføres hos Talisman i Norge og hva som utføres hos Talisman i Aberdeen. I denne forbindelse vil en foreta gjennomgang av hva Talisman benytter av operasjonelle prosedyrer etc.

For å følge opp fokusområde angående brønnkontrollutstyr vil OD inkludere oppfølging ift BOP-vedlikehold og heloverhaling i forbindelse med tilsynet.

Oppfølging av de hendelser som er meldt/varslet OD så langt inngikk som del av tilsynet.

Formål med tilsynet

1. OD vil bidra til å opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivået på Gyda i forbindelse med operatørskiftet.

2. Bidra til at aktørene følger opp forutsetningene for brønnintervensjoner i regelverket.

3. Verifisere at interne rutiner og normative industristandarder blir fulgt i forbindelse med operatørskiftet.

Resultat av tilsynet

OD har inntrykk av at Talisman og MWS forståelse av krav til oppfølging og planlegging av brønnintervensjoner på Gyda er i samsvar med gjeldende forskriftskrav.

Det er ODs inntrykk etter tilsynsaktiviteten at Talisman ivaretar sikkerheten ved styring av både tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og oppfølging av aktiviteter relatert til brønnintervensjoner på Gyda.

OD merker seg at det er utestående forhold angående kompetanse innen norsk regelverk for selskapets ledende bore- og brønnpersonell. Planer for opplæring er indikert og forutsettes ivaretatt før borestart i januar 2004.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss