Gå til hovedinnhold

Tilsyn med offshore-kraner – Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med offshore-kraner ombord på den oppjekkbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI (RG6). Tre avvik og to forbedringspunkter ble identifisert.


Rowan Gorilla VI (Kilde: Rowandrill Inc)
Rowan Gorilla VI

Tilsynet om bord RG6 ble utført av Petroleumstilsynet i perioden 5. – 6. oktober, mens innretningen lå ved verftet i Dundee i Storbritannia for 5-års klasseinspeksjon og oppgraderinger.

Bakgrunn
Rowan Gorilla VI (RG6) er en oppjekkbar boreinnretning. Søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen ble oversendt Petroleumstilsynet (Ptil) før arbeidet skulle starte på den norske kontinentalsokkelen i 2009.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere selskapets overholdelse av relevante regelverkskrav for offshore-kraner.

Resultat
Generelt sett er det utført betydelige forbedringer med hensyn til offshore-kranene, sammenlignet med forholdene under forrige tilsyn som ble utført i desember 2007.

Under tilsynet om bord RG6 ble det identifisert tre avvik og to forbedringspunkter.

Avvik

 • Automatisk overlastsikring (AOPS) – verifikasjon: AOPS-verifikasjon mangler.
  • Begrunnelse:: Det mangler bekreftelse på AOPS’ responstid og resulterende tilleggsbelastning. Den utførte AOPS-testen sier ikke noe om systemets responstid eller dynamisk tilleggsbelastning. Det ble utført noen beregninger av systemets dynamiske responstid den 5. oktober. Disse inneholdt tilleggsbelastning pga. massetreghet i roterende deler. Beregningene tok imidlertid ikke hensyn til tilfeller der AOPS aktiveres ved full heisehastighet. Det er ikke utført bekreftelse av systemets responstid for utløsing av bremser, eller resulterende tilleggsbelastning.
  • Krav: Rammeforskriften, §3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten; jfr. FOR 2007-07-04 nr 854: Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften)7, samt EN 13852-1, punkt 5.7 og 6.
    
 • Personredning: Det finnes ikke et helt uavhengig styringssystem.
  • Begrunnelse: Selve kranen har bare én PLS. Dersom denne svikter, vil kranen være ubevegelig og den kan ikke styres av det sekundære kontrollsystemet.
  • Krav: Rammeforskriften, §3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten; jfr. FOR 2007-07-04 nr 854: Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften)7, samt EN 13852-1, punkt 5.8.6.
    
 • Endebrytere: De elektromekaniske endebryterne oppfyller ikke kravet i kategori 2 angående den mekaniske delen av bryteren.
  • Begrunnelse: Den mekaniske delen av bryterne omfattes ikke av kranens kontrollsystem. En slik sikkerhetsdel kan derfor ikke ansees å være i kategori 2, noe den skal være. Det betyr at operatøren ikke vil bli varslet dersom den mekaniske delen skulle svikte.
  • Krav: Rammeforskriften, §3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten; jfr. FOR 2007-07-04 nr 854: Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften) 7, samt EN 13852-1, punkt 5.3.1, og EN 954-1, punkt 6.2.3.

Forbedringspunkter:

 • Krankapasitet: Krankapasiteten for håndtering av last til og fra forsyningsfartøy er i minste laget i forhold til hva som er vanlig for operasjoner i Nordsjøen.
  • Begrunnelse: Krankapasiteten til havnekranen, den viktigste kranen for håndtering av last til og fra forsyningsfartøy, er i minste laget i forhold til det som er vanlig for operasjoner i Nordsjøen.
   Kranen har en enkeltline (whipline)-kapasitet på 6 til 7 tonn ved sjøforhold med en signifikant bølgehøyde på 3 til 4 meter og med et utstrekk på 32 m. Lastebelastningen ligger vanligvis på mellom 5 og 10 tonn.
   For håndtering av MOB-båt er kapasiteten med en signifikant bølgehøyde på to meter ca. 2,5 tonn ved maksimalt utstrekk. På tidspunktet for tilsynet var vekten på MOB-båten som planlegges brukt ukjent.
  • Krav: Aktivitetsforskriften § 25, kritiske aktiviteter krever at en må sikre at kritiske aktiviteter utføres innenfor driftsbegrensningene angitt for designet og i risikoanalysene som nevnt i Styringsforskriftens § 13 ang. generelle krav til analyser, jfr. også forskriftens del 28 om tiltak under utførelse av aktiviteter.
    
 • Radioaktivering: Radioaktivering utløses ved hjelp av en fotpedal.
  • Begrunnelse: Operatøren kan ikke se pedalene når han sitter. Ettersom det er flere pedaler, er det en risiko for at en utilsiktet aktiverer pedalen. En bør vurdere om det er tryggere å ha radioaktiveringen som en ekstra knapp på styrespaken.
  • Krav: Rammeforskriften, §3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten; jfr. FOR 2007-07-04 nr 854: Forskrift om dekkskraner mv. på flyttbare innretninger (kranforskriften)7, og EN 13852-1, punkt 5.5.