Gå til hovedinnhold

Tilsyn med midlertidig forlatte brønner

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden november 2007 til juni 2008 tilsyn med operatørselskaper på norsk sokkel som har midlertidig forlatte brønner. Tema for tilsynet var brønnsikkerhet. Tilsvarende tilsyn er gjennomført i 1994, 1998 og 2006. Det er vårt inntrykk at selskapene nå har en bedre oppfølging av midlertidig forlatte brønner enn i tidligere år.


Det er krav i regelverket om å synliggjøre brønnene med tanke på antall, lokasjon og den risiko de utgjør, både i det tidsrommet de er midlertidig forlatt og ved videre aktivitet i brønnene.
 
Tilsynet ble gjennomført i to faser:
Fase 1 var datainnsamling fra alle operatørselskaper med midlertidig forlatte brønner.Dette inkluderte selskapenes arbeid med risikovurdering og barriereoversikt for de aktuelle brønnene.
 
I fase 2  foretok vi mer detaljerte avklaringer med de selskaper som har midlertidig forlatte brønner eldre enn 8 år. Dette på bakgrunn av Ptils  hovedprioritering knyttet til aldring og levetidsutvidelse, samt vår oppfølging av brønnintegritet i perioden 2006 - 2008.
 
Under tilsynet kom det fram at det er totalt 44 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel i 2007/2008, hvorav er 32 letebrønner og 12 produksjonsbrønner, 37 havbunnsbrønner og 7 innretningsbrønner. Det er 13 av 44 brønner, dvs. ca 30 %, med konkrete planer for bruk. Alle disse 13 er yngre enn 8 år.

Videre oppfølging:
Ptil planlegger en tilsvarende oppfølgingsaktivitet i 2010 med fokus på risikoaspekt og aldringsforhold i midlertidig forlatte brønner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Sissel Østbø