Gå til hovedinnhold

Tilsyn med maritime systemer på Norne og Njord

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte med bistand fra Sjøfartsdirektoratet 23. og 24. september 2009 tilsyn med Norne og Njord. Tilsynet var i hovedsak rettet mot kompetanse på personell knyttet til maritime systemer. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tilsynet ble ført som en del av vår planlagte tilsynsaktivitet i StatoilHydros lokaler i Stjørdal, ved samtaler og dokumentgjennomganger.

Bakgrunn for tilsynet
Petroleumstilsynet har i aktivitetsforskriften § 19 gitt krav om kompetanse i petroleumsvirksomheten. I veiledningen til bestemmelsen er det gitt videre veiledning med henvisning til Sjøfartsdirektoratets forskrift nummer 687 om kvalifikasjoner.

Det har tidligere vært møter både med Statoil og Hydro om fortolkningen av disse bestemmelsene, og vi har vurdert at StatoilHydros krav til kompetanse i WR2128 gir et akseptabelt nivå.

StatoilHydros hovedkrav som summert i WR2128 punkt 2.1 er:
 

  • Krav til maritim kompetanse på maritim koordinator i samsvar med stabilitetssjef etter Sjøfartsdirektoratets forskrift
  • Krav til kontrollromsoperatører i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift.

Formål med tilsynet
Tilsynet er ført for å vurdere om StatoilHydro følger forskriften, og egne krav med hensyn til kompetanse av maritimt personell.

Resultat av tilsynet
Det ble funnet manglende etterlevelse av vår veiledning om maritim kompetanse og StatoilHydros egne krav.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |