Gå til hovedinnhold

Tilsyn med maritime systemer og beredskap på Mærsk Inspirer

Petroleumstilsynet (Ptil) med bistand fra Sjøfartsdirektoratet (Sdir) førte i perioden 22.-24.2.2005 tilsyn med maritime systemer og beredskap på den flyttbare boreinnretningen Mærsk Inspirer (bildet).


Tilsynet ble gjennomført ved runde om bord på innretningen, samt gjennomgang av dokumentasjon både forut for tilsynet og under tilsynsdelen om bord på Maersk Inspirer.

Beredskapsmessig ble det fokusert på merking og skilting, tekniske løsninger, tilgang til evakuerings- og redningsmidler, samt rømnings- og evakueringsveier. I tillegg ble det fokusert på fagområdene stabilitet samt vær- og vanntette lukningsmidler.

Bakgrunn for tilsynet

Mærsk Contractors Norge AS har søkt om (SUT) for innretningen Mærsk Inspirer. I den forbindelse skal innretningen måles opp mot Ptils regelverk. Gjennom Rammeforskriften § 3 åpner Ptils regelverk for å benytte relevante forskrifter fra Sdirs regelverk med utfyllende klassestandarder.

Formål med tilsynet

Hensikten med dette tilsynet er å se til at innretningens tekniske tilstand, i tillegg til reders organisasjon og styringssystem er i samsvar med relevant regelverk innen fagområdene maritime systemer og beredskap.

Resultat fra tilsynet

Det generelle inntrykket etter tilsynet er positivt. Det ble gjort noen observasjoner knyttet til de maritime systemene, herunder to avvik vedrørende kontrollpanelet.

Likeledes ble det funnet enkelte beredskapsrelaterte avvik, samt ett punkt med potensiale for forbedring. Forholdene gjaldt i hovedsak merking og skilting av rømnings- og evakueringsveier, samt merking av primær tilgang til hospital.

I tilegg fremkom det enkelte forhold hvor beredskapsutstyr ikke var klargjort. Dette gjaldt blant annet vakuumpakkede redningsdrakter, og teknisk utstyr i enkelte brannskap.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum