Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk på Maersk Reacher

Ptil gjennomførte i uke 22 tilsyn med logistikk om bord på boreinnretningen Maersk Reacher.


Bakgrunn
Maersk Drilling AS har søkt Ptil om SUT for Maersk Reacher. Maersk Reacher er en oppjekkbar boreinnretning. Innretningen er bygget ved Keppel Fels Ltd verftet i Singapore i 2009 og innretningen har vært i operasjon på dansk kontinentalsokkel som hotellinnretning. Innretningen skal nå oppgraderes for boring på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at selskapets styringssystemer og tekniske forhold på innretningen var etablert og ivaretatt i henhold til kravene i regelverket. Selskapets egne samsvarsmålinger ble lagt til grunn under tilsynet.

Resultat
Det ble under tilsynet for logistikk avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket. Forholdene var hovedsakelig knyttet til styringssystemet og tilrettelegging for sikker bruk av offshorekranene.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064