Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og materialhåndtering på Regalia

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 11.-12.5.2009 tilsyn med logistikk og materialhåndtering på boliginnretningen MSV Regalia.


Tilsynet var rettet mot forhold knyttet til logistikk, inkludert materialhåndtering, kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og bruk av løfteutstyr.

Tilsynet var del av saksbehandlingen knyttet til Prosafe AS sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

MSV Regalia (kilde: Prosafe).

Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomganger, samtaler og verifikasjoner ombord på innretningen som lå ved verftet Keppel Verolme i Rozenburg i Holland for vedlikehold, modifikasjoner og oppgradering.

Bakgrunn for tilsynet
MSV Regalia er en flyttbar boliginnretning bygd i 1985. Innretningen er registrert i Singapore og klassifisert av Lloyd´s.

Prosafe har søkt om SUT for innretningen. Etter verkstedsopphold er planen at innretningen skal til norsk sokkel for BP på Valhall-feltet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at forhold knyttet til logistikk er i henhold til myndighetskrav. Verifikasjonen ble gjennomført på bakgrunn av SUT-søknaden, samt informasjon mottatt fra Prosafe og prosjekt¬teamet ved verftet. 

Resultat av tilsynet
Det ble under tilsynet avdekket avvik i forhold til regelverket, hovedsakelig knyttet til mangler i og implementering av styringssystemet, selv om Prosafe i sin samsvarsmåling har konkludert med at dette er i henhold til gjeldende krav.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |