Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og beredskap på Scarabeo 5

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 11. november 2008 tilsyn med logistikk og beredskap om bord på Scarabeo 5 mens innretningen var hos Westcon i Ølensvåg.


Logistikk inkluderer kraner, løfteinnretninger, løfteutstyr og bruk av løfteutstyr. Beredskap omfatter livbåter, beredskapsutstyr og beredskapsmessige forhold.

Scarabeo 5

Bakgrunn for tilsynet
Scarabeo 5 (bildet) er en flyttbar boreinnretning som opereres av Saipem og for tiden er i arbeid for StatoilHydro på norsk kontinentalsokkel.

Tilsynet var knyttet til oppfølging av forutsetningene for samsvarsuttalelsen (SUT) for innretningen.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere overensstemmelse med gjeldende regelverk og hvordan endringer i regelverket har blitt ivaretatt, samt verifisere gjennomføring av aktiviteter under verkstedoppholdet.

Resultat av tilsynet
Det ble under tilsynsaktiviteten på Scarabeo 5 funnet avvik i forhold til gjeldende regelverk.

For logistikk ble det avdekket avvik som hovedsakelig var knyttet til manglende identifisering av endringer i Ptils regelverk og at det ikke var utført samsvarsmåling av offshorekranene.

Det ble for beredskap avdekket avvik som hovedsakelig var knyttet til manglende beredskapsutstyr. Saipem opplyste at en total gjennomgang av beredskapsmessige forhold ville bli foretatt før boreoppstart.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |