Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr på Navion Saga

Som et ledd i tilsynet med Statoils prosjektering og utbygging av Volvefeltet, førte Petroleumstilsynet (Ptil) i perioden 11.-12.12.2006 tilsyn med materialhåndtering ombord på Volve FSU (Floating Storage Unit), Navion Saga.


Navion Saga (kilde: Statoil)

Lagerskipet Navion Saga (bildet) er definert som en flyttbar innretning og reguleres etter § 3 i rammeforskriften. Tilsynet ble ført på innretningen ved kai i El Ferol i Spania.

Bakgrunn for tilsynet

Navion Saga skal brukes som lagerinnretning for produsert olje på Volvefeltet. Skipet har tidligere blitt brukt som lagerinnretning på Yme.

Hydra Marine i Kristiansand har produsert og levert ny offshorekran som ble montert i Spania.

Tilsynet ble ført for å verifisere tilretteleggingen for materialhåndteringen ombord. I mars 2006 førte vi tilsyn hos produsenten i Kristiansand hvor vi ble presentert de spesifikasjoner og normer som var lagt til grunn for design og produksjon av kranen.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere overensstemmelse med gjeldende krav til offshorekraner, ferdigstillelse, dokumentering og bruksområde.

Resultat fra tilsynet

Vi identifiserte flere avvik fra forskrifter og standarder/normer på offshorekranen, blant annet relatert til rekkevidde, kapasitet og atkomst til kranførerhus.

Dokumentering av sertifisering av kranen og førstegangskontroll før bruk var mangelfull og tildels fraværende. Det kunne ikke dokumenteres at selskapet har godkjent kranen for løfting av personell i henhold til gjeldende krav.

Ryddighet og renhold ombord var tilfredsstillende.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss