Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Transocean Leader

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 11.-24.11.2004 både i landorganisasjonen hos Transocean (TO) i Stavanger og offshore om bord på Transocean Leader (TOL).


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet var TOs søknad om (SUT) for TOL. Tilsynet er primært utført som en verifikasjon av søknaden innen området løfteutstyr og løfteoperasjoner.

Lenke: Samsvarsuttalelse for Transocean Leader

Formål med tilsynet

Formålet med aktiviteten var å føre tilsyn med regelverkskrav for kraner og løfteoperasjoner, samt å verifisere Transocean's søknad om SUT.

Resultat fra tilsynet

Det ble gjort observasjoner av arbeidsmiljømessig, teknisk, operasjonell og organisatorisk art. Det ble også avdekket forhold som ikke var identifisert i TOs søknad om SUT.


Blant de funn som er gjort, kan her nevnes forhold vedrørende:

  • Vernetjenesten
  • Personell under hengende last
  • Kommunikasjonsutstyr
  • Trening og opplæring
  • Prosedyrer

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kjell-Gunnar Dørum