Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteutstyr og løfteoperasjoner

Petroleumstilsynet gjennomførte i januar 2004 en tilsynsaktivitet rettet mot Shell sin styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.


Tilsynet var en verifikasjonsaktivitet på Draugen i henhold til overordnet prosjektoppgave for løfteutstyr og løfteoperasjoner, der målsetningen med oppgaven var å verifisere samsvar med regelverkskrav innen dette området.

Draugen
Draugen (Foto: Shell)

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet var en oppfølgingsaktivitet i henhold til overordnet prosjektoppgave, og etter St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. (Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 14. desember 2001, godkjent i statsråd samme dag: "Som et ledd i arbeidet med å bedre sikkerheten ved kran- og løfteoperasjoner på sokkelen, har departementet også bedt Oljedirektoratet prioritere tilsynet med disse områdene….").

Tilsynet fokuserte på problemområdene som fremkom i ODs rapport "".

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat av tilsynet

Petroleumstilsynet gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art. Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Shell må legge større vekt på at løft ikke utføres over områder med personell.

  • Systemet for opplæring om bord har forbedringspotensialer. Dette er spesielt viktig for nytt personell, men et system for repetisjon og vedlikehold av kunnskapen er også viktig for erfarent personell.

  • Et stadig tilbakevendende problem var overfylte forsyningsfartøy. Dette representerer øket risiko for matrosene på båtdekket ved løfteoperasjoner, men også øket risiko om bord på Draugen som følge av at en ikke blir kvitt returlast etter behov.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Målet med tilsynet var å verifisere at sikkerheten blir ivaretatt gjennom styring av tekniske og operasjonelle forhold ved planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner.

Videre å verifisere at teknisk tilstand blir ivaretatt gjennom kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, samt at oppfølging av uønskede hendelser ved løfteoperasjoner møter relevante krav.

Resultat av tilsynet

Petroleumstilsynet gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ/organisatorisk art. Her kan følgende forhold nevnes spesielt:

  • Shell må legge større vekt på at løft ikke utføres over områder med personell.
  • Systemet for opplæring om bord har forbedringspotensialer. Dette er spesielt viktig for nytt personell, men et system for repetisjon og vedlikehold av kunnskapen er også viktig for erfarent personell.
  • Et stadig tilbakevendende problem var overfylte forsyningsfartøy. Dette representerer øket risiko for matrosene på båtdekket ved løfteoperasjoner, men også øket risiko om bord på Draugen som følge av at en ikke blir kvitt returlast etter behov.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss