Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteoperasjoner på Melkøya

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 6.-8. september 2005 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoils styring med og oppfølging av løfteinnretninger og løfteoperasjoner på Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya. Tilsynet viste blant annet at Statoil har styrket organisasjonen på Melkøya med personell og kompetanse.


Bakgrunn for tilsynet

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 19.12.2003 er Petroleumstilsynet gitt myndighetsansvar for tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på enkelte anlegg på land. For å imøtekomme de føringer og resultatmål som er beskrevet i påfølgende tildelingsbrev, gjennomførte vi dette tilsyn.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk innenfor områdene løfteutstyr og løfteoperasjoner, samt verifisere Statoils tiltak etter tidligere påviste avvik og mangler, og hvordan selskapet følger opp med tiltak etter uønskede hendelser.

Resultat fra tilsynet

Statoil har i løpet av 2004/2005 styrket organisasjonen på Melkøya med personell og kompetanse som på en god måte har tatt tak i de utfordringer som tidligere ble påpekt.

I tillegg til å ha ansatt en person på heltid for å følge opp løfteoperasjoner på anlegget, har Statoil blant annet utarbeidet en prosedyre for personbefordring og en enkel håndbok for løfteoperasjoner, samt utarbeidet et beste praksis dokument med krav til bruk av løfte- og transportutstyr på Statoils landanlegg. Det ble opplyst at dette dokumentet vil bli gjort gjeldende for arbeid på Melkøya i løpet av høsten 2005.

Med de mange forskjellige kontraktørselskaper som arbeider med løfteutstyr og løfteoperasjoner på Melkøya, har Statoil likevel en stor utfordring i å se til at det blir utarbeidet og implementert krav til personellkompetanse, krav til og godkjenning av løfteinnretninger og krav til bruk av løfteinnretninger.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss