Gå til hovedinnhold

Tilsyn med løfteinnretninger og løfteoperasjoner på StatoilHydros anlegg på Mongstad

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.-24.9.2008 tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på prosessanlegget til StatoilHydro (SH) på Mongstad.


SHs styrende dokumenter er lagt til grunn for driften av anlegget og er i tillegg til forskriftene,  lagt til grunn for tilsynet.

Mongstad (kilde: StatoilHydro)

Anlegget på Mongstad (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Ved Kronprinsregentens resolusjon datert 19.12.2003 er Ptil gitt myndighetsansvar for tilsyn med sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten, på enkelte anlegg på land.

For å imøtekomme føringer og resultatmål i de påfølgende tildelingsbrev, gjennomførte Ptil et tilsyn med StatoilHydros styringssystemer og krav til gjennomføring av kran- og løfteoperasjoner på Mongstad.

Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr 1595 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) herunder forskrift 26. juni 1998 nr 608 om bruk av arbeidsutstyr med endringer, sist av 13. september 2004 nr 129 (brukerforskriften) jamfør forskrift 19. august 1994 nr 820 om maskiner med endringer, sist av 14. juni 2005 (maskinforskriften), se generelt brukerforskriften § 8.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere om StatoilHydro gjennomfører kran- og løfteoperasjoner på Mongstad i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Tilsynet ble ført i form av intervjuer med utvalgt personell, verifikasjoner på anlegget og ved gjennomgang av dokumentasjon.

Det ble observert to avvik knyttet til mangelfull sertifisering av bro på kai 7 og mobilkraner brukt på anlegget uten lyd- eller lyssignal ved overlast.

Det ble videre observert 3 forbedringspunkter knyttet til operasjonelle, organisatoriske, og tekniske forhold.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |