Gå til hovedinnhold

Tilsyn med kran og løfteoperasjoner på Leiv Eiriksson

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 2.-4.6.2008 tilsyn med kran- og løfteoperasjoner på den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson, mens innretningen var i operasjon for Shell, nord for Irland.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til Ocean Rig A/S sin søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for Leiv Eiriksson. Innretningen skal på kontrakt med Norske Shell som planlegger å benytte innretningen for boring av to brønner på norsk kontinentalsokkel med oppstart i løpet av 2008. Tilsynet er en videreføring av verifikasjonen som ble gjennomført 13.–15.11.2007 (lenke) under verkstedoppholdet på Las Palmas.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen kran- og løfteoperasjoner var i samsvar med norske regelverkskrav. Resultatet av verifikasjonen er imidlertid ikke ment å skulle gi et fullstendig bilde verken av kran- og løfteoperasjoner om bord eller selskapets styringssystemer målt opp mot regelverkskrav.

Resultat av tilsynet
Under tilsynet identifiserte vi ett nytt avvik og fem nye forbedringspunkter relatert til kran- og løfteoperasjoner. Avviket er nytt i forhold til SUT-søknaden og det er da heller ikke søkt om unntak. I tillegg er det ikke korrigert for to av avvikene og to av forbedringspunktene fra verifikasjonen 13.-15.11.2007.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |