Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 12. og 13. september 2012 tilsyn med Kårstø og Statoils egen oppfølging.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Statoil førte kontroll med egen virksomhet i forhold til regelverkets krav i ramme- og styringsforskriften om egen oppfølging.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til arbeidsmiljøutvalg.

Brev til Gassco AS
Tilsynsrapport - Kårstø

Journal 2012/1147

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77